HR Administrator

The HR Administrator will work closely with the HR team by providing general administrative assistance supporting multiple entities within the organisation.

Your main responsibilities will be:

HR records:

* Handling applications for pre-employment screening of new hires
* Drawing up employment contracts, lease contracts and study contracts as well as contracts with seconded and/or self-employed workers
* Sending new hires their employment contract and welcome letter, and overseeing the pre-employment follow-up
* Entering reports of sick leave and return from sick leave, issuing statements of absence and updating sick leave records
* Recording, updating and identifying individual arrangements with employees for matters such as parental leave, pregnancy leave etc.
* Updating hardcopy and digital personnel files
* Managing the personnel records
* Preparing templates for standard HR work
* Collecting invoices, ensuring that they are signed for approval and forwarding them to the Finance department for payment

HR organisation:

* Coordinating regular medical check-ups and flu shots
* Organising gifts for special occasions, such as employees anniversaries etc.
* Communicating HR related matters on the intranet
* Supporting on HR projects as needed
* Planning internal trainings with external facilitators


As an HR Administrator you will have the following profile:

* A Bachelor's degree or at least 5 years HR related experience as an administrator
* Fluent in Dutch (spoken and written) and English
* Proficiency in Microsoft Office, especially Excel and Outlook
* Good knowledge of an HRIS system, preferably SAP SuccessFactors
* Flexible, detail-oriented and can work independently in a high pressure environment
* Hands-on team player with the ability to multi-task and manage time effectively
* Approachable and client-oriented
* Observe discretion and confidentiality in respect of all information and documents
* Valid Dutch work permit

Wij zijn op zoek naar een betrouwbaar persoon om zich als HR-administrator bij ons op kantoor in Amsterdam te vestigen.
De HR-administrator zal samenwerken met het HR-team door algemene administratieve bijstand te verlenen ter ondersteuning van meerdere entiteiten binnen het bedrijf en verwante entiteiten.

Je verantwoordelijkheden zijn als volgt:

HR-records:

* Behandeling van applicaties voor pre-employment screening van nieuwe medewerkers
* Opstellen van arbeidscontracten, leasecontracten en studiecontracten evenals contracten met gedetacheerde en / of zelfstandige werknemers
* Nieuwe werknemers hun arbeidscontract en welkomsbrief sturen, en toezicht houden op de follow-up vóór de indienstneming
* Het invoeren van meldingen van ziekteverlof en terugkeer van ziekteverlof, het afgeven van verklaringen van afwezigheid en het bijwerken van ziekteverzuimregistraties
* Registratie, bijwerking en identificatie van individuele regelingen met werknemers voor zaken als ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof enz.
* Bijwerken van hardcopy en digitale personeelsbestanden
* Beheer van de personeelsdossiers
* Sjablonen voorbereiden voor standaard HR-werk
* Facturen verzamelen, ervoor zorgen dat ze worden ondertekend ter goedkeuring en doorgestuurd naar de afdeling Finance voor betaling

HR-organisatie:

* Het coördineren van regelmatige medische controles en griepprikken
* Het regelen van geschenken voor speciale gelegenheden, zoals verjaardagen, etc.
* Communiceren over HR-gerelateerde zaken op het intranet
* Ondersteuning van HR-projecten waar nodig
* Plannen van interne trainingen met externe facilitators

Als HR-administrator heeft u het volgende profiel:

* Een bachelor diploma of ten minste 5 jaar HR-gerelateerde ervaring als administrator
* U spreekt en schrijft vloeiend Engels en Nederlands
* Vaardigheid in Microsoft Office, vooral Excel en Outlook
* Goede kennis van een HRIS-systeem, bij voorkeur SAP SuccessFactors
* Flexibel, gedetailleerd georiënteerd en kan onafhankelijk werken in een hogedruk omgeving
* Hands-on teamplayer met de mogelijkheid om multi-tasken en tijd effectief te beheren
* Toegankelijk en klantgericht
* Neem discretie en vertrouwelijkheid met betrekking tot alle informatie en documenten in acht
* Geldige Nederlandse werkvergunning

The SR Group (Netherlands) B.V. is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.