HR Assistant

 • Location

  Amstelveen, North Holland

 • Sector:

  Law firms

 • Job type:

  Permanent

 • Salary:

  Negotiable

 • Contact:

  Christian Selby

 • Contact email:

  christianselby@frazerjones.com

 • Job ref:

  987792_1554447792

 • Published:

  6 months ago

 • Expiry date:

  2019-04-23

 • Consultant:

  #

HR Assistant

For our Human Resources team in the Netherlands we are looking for an HR
Assistant (part-time). HR plays a key role in the Dutch offices. The HR team consists of an HR Business Partner and a HR Assistant.
The HR team supports the Dutch offices in achieving market leadership by attracting, developing and retaining the best people, both legal and business services, and acts as an advisor to partners and employees on people related issues.

Key Responsibilities
The work consists of assisting and, where possible, providing independent care
of, among other things:

General
* Administration of ongoing staff movements within the office, including
confirmation letters, contracts and actions in the HR system;
* Maintaining the staffing pyramid according to the changes in staff
movements;
* Assisting with planning and collating feedback for evaluation moments for
interns and lawyers;
* Ad hoc administration including incoming HR queries, leave administration
and coding of invoices.

Projects
* The HR team encourages everyone to take on HR projects throughout the
year in line with the HR strategy.

Competencies
* Proactive;
* Attention to detail;
* Team player;
* Discrete with confidential information;
* Decisive;
* Empathetic;
* Strong communication and influencing skills;
* Flexible.
* Professional

Education / Qualification
HBO degree, preferably in the field of Human Resources.

Languages
Dutch native speaker and an excellent command of both oral and written English.

Practical experience
* Minimum 2 years' experience in HR;
* Experience in working in an international environment (preferably);
* Experience in working for a professional services firm (preferably).

HR Assistent
Voor ons HR-team in Nederland zijn we op zoek naar een HR Assistent (parttime). HR speelt een belangrijke rol in onze Nederlandse kantoren. Het HR-team bestaat uit een HR Business Partner en een HR-assistent.
Het team ondersteunt de Nederlandse kantoren bij het bereiken van marktleiderschap door het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de beste mensen, zowel juridische als zakelijke diensten, en treedt op als adviseur voor partners en werknemers over persoon-gerelateerde kwesties.

Verantwoordelijkheden
Het werk bestaat uit het assisteren en waar mogelijk, het verlenen van onafhankelijke zorg van, onder andere:

Algemeen
* Beheer van voortdurende personeelsbewegingen binnen het kantoor, inclusief
bevestigingsbrieven, contracten en acties in het HR-systeem;
* Het onderhouden van de personeelspiramide in functie van de wisselingen in personeel
* Assisteren bij het plannen en verzamelen van feedback voor evaluatiemomenten voor stagiaires en advocaten;
* Ad-hoc administratie inclusief binnenkomende HR-vraagstukken, verlofadministratie en codering van facturen.

Projecten
* Het HR-team moedigt iedereen aan om HR-projecten op te nemen gedurende het hele jaar in overeenstemming met de HR-strategie.

Competenties
* Proactief;
* Aandacht voor detail;
* Team speler;
* Discreet met vertrouwelijke informatie;
* Doorslaggevend;
* Empathisch;
* Sterke communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden;
* Flexibel.
* Professioneel

Educatie
HBO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van HR

Talen
Nederlandse moedertaal en een uitstekende beheersing van zowel mondeling als schriftelijk Engels.

Praktische ervaring
* Minimaal 2 jaar ervaring in HR;
* Ervaring met werken in een internationale omgeving (bij voorkeur);
* Ervaring met werken bij een professionele dienstverlener (bij voorkeur).

The SR Group (Netherlands) B.V. is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.